Ouders

Boodschap aan de ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger(s) is de gelukzaligheid ontzettend groot en zoet wanneer zij een vroom kind hebben. Een kind dat zich inspant om de woorden van Allaah 3azza wa Jall te memoriseren en te begrijpen, die zijn gebeden netjes verricht en zich op het rechte pad van Allaah bevindt. Elke ouder hoopt en wenst dit voor kind. Wanneer ouder/verzorger(s) hun kinderen zien slagen in het geloof, genieten zij hier optimaal van. Het brengt onbetaalbare zegeningen met zich mee op deze wereld. Stel je voor hoe de genietingen op de dag des Oordeels zullen zijn? Dit kunnen wij ons niet voorstellen.

Weet moge Allaah u genadig zijn, dat deze prachtige gunst na de Leiding van Allaah soubhaanahu wa ta’alla bereikt kan worden als u uw taak als ouder/verzorg optimaal in vervulling probeert te brengen. Voorwaar, vrees Allaah en weet dat de verantwoordelijkheid van uw kind(eren) enorm is. De afrekening op dag des Oordeels is nauwkeurig, vergeet dit gedurende het opvoedproces geen moment. Wees daarom niet gemakzuchtig in het vroegtijdig onderwijzen van de islaam aan uw kind(eren).

Islamitische school Tayba helpt u hier graag bij, met hart en nieren en veel liefde onderwijzen wij u kind(eren). Met de Wil van Allaah zal hetgeen zij onderwezen krijgen vanuit de Quraan en de soennah van onze geliefde profeet Mohammed salla Allaahu ‘alayhi wa salam, de weg wijzen naar het rechte pad; het pad naar Allaah ‘azza wa Jall. Wanneer zij eenmaal deze weg inslaan zullen zij met de Wil en Barmhartigheid van Allaah tot de succesvolle rechtsgeschapene dienaren behoren.

Wij vragen Allaah om ons en onze nakomelingen dit succes te schenken, te steunen en standvastig te maken. Moge Allaah u kind(eren) voor uw vergemakkelijken en een verkoeling voor uw oog laten zijn.

Wa salla Allaahuma ‘ala nabiyunna Mohammed wa ‘ala alihi wa sahbihi wa salam.